Algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer
De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op bedrijven voor toekomstige commerciële relaties zonder dat er een formele uitdrukking voor nodig is. Tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door Resimdo, kunnen we niet accepteren de contractuele geldigheid van een tegenstrijdige of complementaire algemene voorwaarden gebruikt door een bedrijf.


2. Contractuele partner
contractvorming Het contract wordt gesloten met resimdo GmbH. Door de producten in de online shop te plaatsen, doen we van onze kant een bindend aanbod om een contract aan te gaan met betrekking tot deze artikelen. U onze producten vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw inzendingen op elk moment wijzigen voordat u uw bindende bestelling indient met behulp van de correctiefaciliteiten die hiervoor worden verstrekt en uitgelegd tijdens het bestelproces. Het contract wordt gevormd door te klikken op de bestelknop die aangeeft dat uw aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje wordt geaccepteerd. Zodra je je bestelling hebt verzonden ontvang je meteen een bevestiging via e-mail.


3. Contracttaal, opslaan van de contracttekst
De talen die beschikbaar zijn voor contractvorming zijn Duits en Engels. We slaan de tekst van het contract op en sturen de ordergegevens en onze Algemene Voorwaarden naar u toe op een duurzaam medium.
U ook de tekst van het contract bekijken in ons inloggebied van klanten.


4. Leveringsvoorwaarden
Leveringskosten worden toegevoegd aan de productprijzen zoals weergegeven. Leveringskosten worden toegelicht binnen individuele productaanbiedingen. Wij verzenden alleen goederen per adres; ophalen door de klant is dus niet mogelijk. Wij leveren niet aan afhaalpunten.


5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze online shop.

Vooruitbetaling Als u vooraf betaalt, verstrekken wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen bij ontvangst van uw betaling.

PayPal Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de online website van PayPal. Als u het factuurbedrag via PayPal wilt betalen, moet u daar worden geregistreerd of zich eerst registreren, zich identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies aan ons bevestigen. Nadat we uw bestelling in de winkel hebben ingediend, instrueren we PayPal om de betalingstransactie te starten. Direct daarna wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd door PayPal. U ontvangt aanvullende informatie tijdens het bestelproces.

SOFORT Online Bank Transfer by klarna Na het indienen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de online sofort gmbh website. Om het factuurbedrag via SOFORT te kunnen betalen, moet u in het bezit zijn van een bankrekening die is geactiveerd voor deelname aan online bankieren, moet u zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructies aan ons bevestigen. U ontvangt aanvullende informatie tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt door SOFORT uitgevoerd en direct daarna op uw rekening afgeschreven.

Ideal In onze checkout kiest u voor iDEAL en selecteert u uw eigen bank. Hierna wordt u doorgestuurd naar de online bankomgeving van uw eigen bank. Er zal worden gevraagd om in te loggen. Het bedrag dat overgemaakt moet worden en verdere betaalgegevens zijn al ingevuld, dus u hoeft de betaling alleen te bevestigen. Wanneer dit gedaan is, bevestigt de bank de betaling direct en wordt u teruggestuurd naar de webshop. De winkelier kan de bestelling direct verwerken, want de betaling is gegarandeerd. De betalingstransactie wordt door MOLLIE uitgevoerd en direct daarna op uw rekening afgeschreven.


6. Consumenten hebben recht op het wettelijke recht om te annuleren,
zoals beschreven in de instructies over het recht om te annuleren. Bedrijven krijgen geen vrijwillig recht om te annuleren.


7. Behoud van de titel
De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is gedaan. Voor bedrijven geldt bovendien het volgende: We behouden eigendom van de goederen tot volledige afwikkeling van alle claims die voortvloeien uit een huidige zakelijke relatie. U gereserveerde goederen doorverkopen in gewone bedrijfsactiviteiten; u wijst alle claims die voortvloeien uit deze wederverkoop – ongeacht het verbinden of mengen van de gereserveerde goederen met een nieuw artikel – vooraf toe aan het bedrag van het factuurbedrag aan ons, en wij aanvaarden deze opdracht. U blijft bevoegd om de claims te innen; We kunnen de vorderingen echter ook zelf innen, mocht u uw betalingsverplichtingen niet nakomen.


8. Schade tijdens de levering
Voor de consument geldt het volgende: Als de goederen worden geleverd met duidelijke schade veroorzaakt tijdens de levering, meld het defect aan de vervoerder en ons onmiddellijk op de hoogte. Het niet indienen van een klacht of het maken van contact heeft op geen enkele wijze invloed op uw wettelijke rechten of de handhaving van dergelijke rechten, met name uw garantierechten. U helpt ons daarbij echter om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of transportverzekeraar te doen gelden. Van toepassing op bedrijven: De risico's van onbedoeld verlies of verslechtering van de goederen worden aan u overgedragen zodra we het artikel hebben ingediend bij de vervoerder, vervoerder of andere aannemer voor het doorsturen naar de gedefinieerde persoon of inrichting. "Kaufleute" zoals gedefinieerd in de Duitse handelscode (HGB) zijn onderworpen aan de inspectie- en kennisgevingsvereisten van § 377 HGB: De koper moet de goederen onmiddellijk na de levering door de verkoper onderzoeken, voor zover dit in het kader van normale gang van zaken uitvoerbaar is, en bij de ontdekking van een defect moet de verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Als u de daarin uiteengezette instructies niet opeenvalt; de goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het defect bij controle niet aantoonbaar was. Dit is niet van toepassing indien een bepaald gebrek door ons bedrieglijk is verborgen.


9. Garantie en garanties
Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Voor consumenten zijn de wettelijke garantierechten die vallen onder het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, vindt u naast het product en op specifieke informatiepagina's in de winkel, indien van toepassing. Klachten kunnen door consumenten en bedrijven worden ingediend op onze contactgegevens die in de leveranciersidentificatie worden vermeld. Wanneer u uw garantierechten uitoefent en wij het nodig achten om de goederen terug te ontvangen om uw klacht te onderzoeken, moet u de goederen op onze kosten terugsturen naar het bovenstaande adres. We zijn vastbesloten om onmiddellijk te reageren op elke klacht, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de indiening ervan. Klantenservice: Onze klantenservice is beschikbaar voor vragen, klachten en claims op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur via telefoon op +31 (0) 485 / 361 661 en via e-mail op shop@resimdo.nl.


10. Aansprakelijkheid
Wij zijn in ieder geval zonder beperking aansprakelijk voor schadeclaims die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of juridische agenten zijn veroorzaakt voor letsel aan het leven, ledematen of gezondheid• voor opzettelijke of grove nalatigheid• voor garantieverplichtingen, indien overeengekomen• tegenover de consument. Met uitzondering van deze gevallen is onze civielrechtelijke aansprakelijkheid beperkt tot de te verwachten en directe schade op het moment van het sluiten van de overeenkomst.


11. Gedragscode
We hebben de volgende gedragscodes ingediend:- Trusted Shops Qualitätskriterien- http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf


12. Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) dat op https://ec.europa.eu/consumers/odr/toegankelijkis. We zijn bereid deel te nemen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedures voor een orgaan voor geschillenbeslechting van consumenten.


13. Slotbepalingen
Als u een bedrijf bent, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-verkoopverdrag. Als u een "Kaufmann" bent in de zin van het Duitse Handelswetboek (HGB), publiekrechtelijke rechtspersoon of speciaal publiekrechtfonds, is de exclusieve rechtsbevoegdheid voor alle geschillen uit contractuele relaties tussen ons en u onze statutaire zetel.

Laatst bekeken