Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

resimdo GmbH
Esslinger Straße 18 
73776 Altbach
Deutschland

+31 (06) 150 76 264 / +49 (0) 7153 550 23-0 
info@resimdo.nl / info@resimdo.de

Bedankt voor uw bezoek aan onze online shop. Bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te onthullen. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om de goede werking van de website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR de bescherming van onze legitieme belangen in de juiste presentatie van ons aanbod die overheersend zijn in het proces van belangenafweging. Alle gegevens worden tot uiterlijk zeven dagen na uw bezoek op onze website verwijderd.

Hostingservices van derden
Gegevens worden ook verwerkt door een externe provider die we hebben ingeschakeld om namens ons hosting- en website diensten te verlenen. Deze provider verwerkt op zijn servers alle gegevens die worden verzameld op de onderstaande wijze wanneer u onze website bezoekt of ons contactformulier invult. Gegevens worden alleen op andere servers verwerkt wanneer dit word aangegeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een EU- of EER-lidstaat.

 

2. Het verzamelen en gebruiken van gegevens voor de verwerking van het contract, het contact maken en het openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig bij ons indient wanneer u een bestelling plaatst of contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via ons contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens absoluut nodig hebben om uw bestelling uit te kunnen voeren of uw contactverzoek te verwerken. We gebruiken de gegevens die u ons openbaart om de opdracht uit te voeren en uw vragen te verwerken volgens artikel 6( 1) 1 lit. b) GDPR. Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR. Uw gegevens worden enkel gebruikt om het openen van het klantenaccount mogelijk te maken. Na voltooiing van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount wordt de verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die van toepassing is op grond van relevante regelgeving. Tenzij u instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of dat we ons het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens verder te gebruiken in het toepassingsgebied en de manier waarop wettelijk is toegestaan, waarvan wij u in dit bericht op de hoogte stellen. Uw klantenaccount kan op elk gewenst moment worden verwijderd. Hiervoor u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de relevante functie gebruiken die beschikbaar is in het klantenaccount.

 


3.
 Overdracht van gegevens

Wij verstrekken uw gegevens aan de rederij in het toepassingsgebied dat nodig is voor de levering van de bestelde goederen volgens artikel 6( 1) 1 lit. b) GDPR. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, maken we de betalingsgegevens die voor orderverwerkingsdoeleinden zijn verzameld, bekend aan de bank die de betaling moet afhandelen en, in het geval, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons is in opdracht van ons of aan de geselecteerde betalingsdienst. Sommige van deze gegevens worden verzameld door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf als u een rekening bij hen opent. In een dergelijk geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij uw betalingsdienstaanbieder met behulp van uw toegangsgegevens. In dit verband is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing. Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren waar zij de verzending voor ons overnemen (drop shipping).

Openbaarmaking van gegevens aan een verzendprovider
Als u, wanneer of na het plaatsen van uw bestelling, uw uitdrukkelijke toestemming aan ons hebt gegeven om dit te doen, geven we uw e-mailadres en telefoonnummer bekend aan de geselecteerde verzendprovider op basis van die toestemming overeenkomstig art. 6(1) 1 lit. a) GDPR, zodat de verzendprovider contact met u kan opnemen om u te informeren over de levering of met u in te stemmen met de leveringsgegevens.

U uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of door de verzendprovider rechtstreeks op de hoogte te stellen op het onderstaande contactadres. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we de voor dit doel bekendgemaakte gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en wijze die door de wet is toegestaan, waarvan wij u in dit bericht op de hoogte stellen.

General Logistics Systems - Duitsland GmbH & Co. OHG GLS Duitsland-Straße 1 - 736286 Neuenstein Duitsland 
L. Wackler Wwe. Nachf, ik weet niet wat ik moet doen. GmbH Louis-Wackler-Straße 2 - 73037 Göppingen Duitsland

Gegevensoverdracht naar incassobedrijven
Om het contract te kunnen vervullen overeenkomstig art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR, sturen we uw gegevens door naar een erkend incassobureau als onze betalingsclaim ondanks een eerdere herinnering niet is afgehandeld. In dat geval wordt de claim rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Bovendien dient de overdracht van gegevens om onze rechtmatige belangen te beschermen in een effectieve bevestiging of handhaving van onze betalingsvordering in overeenstemming met art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR die dwingend zijn in het proces van het afwegen van belangen. 

 

4. E-mailnieuwsbrief en postadvertentie

E-mailreclame als u zich abonneert op de nieuwsbrief 
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming volgens artikel 6(1) 1 lit. a) GDPR, met behulp van de gegevens die u voor dit doel afzonderlijk vereist of openbaar maakt.

U zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of gebruik maken van de opt-out link in de nieuwsbrief. Bij het uitschrijven zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of we ons het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en wijze die door de wet is toegestaan, waarvan wij u in dit bericht op de hoogte stellen.

U zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of gebruik maken van de opt-out link in de nieuwsbrief. Bij het uitschrijven zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of we ons het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en wijze die door de wet is toegestaan, waarvan wij u in dit bericht op de hoogte stellen. De nieuwsbrief wordt naar u verzonden door onze serviceprovider die namens ons gegevens verwerkt en aan wie wij uw e-mailadres bekendmaken. Deze dienstverlener is gevestigd in een EU- of EER-lidstaat.

Postreclame en uw recht om u af te schrijven
Tenzij u zich niet hebt afgemeld, behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten en adverteren van onze producten aan klanten volgens art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die overheersend zijn in het proces van belangenafweging.

 

5. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Kredietbeoordeling
In gevallen waarin we leveringen vóór betaling verrichten, bijvoorbeeld in het geval van een aankoop op factuur, moeten we informatie verkrijgen over uw identiteit en kredietwaardigheid met behulp van de diensten van gespecialiseerde dienstverleners (kredietreferentiebureaus) met het oog op contractvorming volgens artikel 22(2) lit. Daartoe zullen wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de kredietbeoordeling overdragen aan de volgende onderneming(en):

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
Duitsland

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss
Duitsland

In dit proces zullen we passende maatregelen nemen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te respecteren. U contact met ons opnemen via de onderstaande contactoptie om uw positie te presenteren en de beslissing aan te vechten.

 

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is geïntegreerd op deze website om onze Trusted Shops Trustmark en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden na een bestelling.

Dit is nodig om onze rechtmatige heersende belangen in een optimale marketing te beschermen door de veiligheid van uw aankoop te waarborgen overeenkomstig artikel 6, lid 1 f AVG. Trustbadge en de diensten die met het worden geadverteerd zijn een aanbieding van vertrouwde winkels GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. De Trustbadge wordt beschikbaar gesteld door een CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. The Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van een dienstverlener uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd. Meer informatie over de gegevensbeveiliging van de Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een serverlogboekbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het maken automatisch verwijderd. Verdere persoonsgegevens worden overgedragen aan Trusted Shops GmbH als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken nadat u een bestelling hebt voltooid of zich al hebt geregistreerd voor gebruik. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens verzameld uit de bestelgegevens. Of u al geregistreerd bent als Trusted Shops-klant wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter, het e-mailadres wordt gehasht door cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt geconverteerd naar deze hashwaarde, die niet kan worden gedecodeerd door Vertrouwde winkels voordat het wordt verzonden. Na het controleren van een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van de rechtmatige heersende belangen van onze en Trusted Shops in het verstrekken van de kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactionele beoordelingsdiensten in overeenstemming met art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR. Verdere details, waaronder uw recht om bezwaar te maken, zijn te vinden in het privacybeleid van vertrouwde winkels dat hierboven en binnen de Trustbadge is gekoppeld.

 

7. Cookies en web-analyse

Om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we gebruik van zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen tijdens uw volgende bezoek (permanente cookies). Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lit f GDPR die overheersend zijn in het proces van het balanceren van belangen. Cookies worden ook gebruikt voor marktonderzoek en voor geschikte productadvertenties. Meer informatie hierover is te vinden in de notities voor de betreffende tool hieronder. De bewaarperiode vindt u in de overzichtsfunctie in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies echter niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Hieronder vindt u informatie over de cookies die we gebruiken en de instellingen die in uw browser kunnen worden gemaakt.

Noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van onze website. Dit omvat bijvoorbeeld cookies waarmee u inloggen in het klantgebied of artikelen toevoegen aan uw winkelwagentje.

Analytische / prestatiecookies:
Deze cookies maken het mogelijk om geanonimiseerde gegevens over gebruikersgedrag op onze website te verzamelen. We analyseren ze bijvoorbeeld om de functionaliteit van onze website te verbeteren en bevelen u producten aan die voor u interessant zullen zijn.

Functionaliteitscookies:
Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functies van onze website, bijvoorbeeld om de navigatie van de website te verbeteren of om u aangepaste en relevante informatie te leveren (bijvoorbeeld advertenties die overeenkomen met uw interesses). Targetingcookies: deze cookies registreren informatie over uw bezoek aan de website, eerder bekeken pagina's en links waarop u hebt geklikt. We gebruiken deze informatie om onze website en weergegeven advertenties af te stemmen op uw interesses.

Cookies van derden:
De cookies van enkele van onze advertentieproviders maken het online aanbod en onze website aantrekkelijker voor u. Daarom worden cookies van onze partnerproviders ook opgeslagen op uw harde schijf wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn tijdelijke cookies en worden automatisch verwijderd na een bepaald tijdsbestek. In de regel worden cookies van onze partnerproviders een paar dagen of tot 24 maanden later of in sommige gevallen na enkele jaren verwijderd. Cookies van onze partnerproviders verzamelen ook geen persoonsgegevens. Zij verzamelen uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens onder een gebruikers-ID. Deze gepseudonimiseerde gegevens worden op geen enkel moment aan uw persoonsgegevens gekoppeld.

Hoe kan ik cookie-instellingen wijzigen in mijn browser? Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen wijzigen. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:
Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™ 
Opera™

Using of Google (Universal) Analytics for web analytics
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens art. 6(1) 1 lit. a) GDPR, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyseservice die door  Google wordt geleverd ten behoeve van website-analyse. Google Analytics is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en geëxploiteerd volgens de Ierse wetgeving met haar statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, zoals bijvoorbeeld cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die automatisch wordt verzameld door cookies over uw gebruik van deze website, wordt in de regel verzonden naar en opgeslagen op een Server van Google in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zal het IP-adres worden ingekort voordat het wordt verzonden binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangezien ip-anonimisering op deze website is toegestaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Over het algemeen koppelt Google het geanonimiseerde IP-adres, dat vanuit uw browser via Google Analytics wordt verzonden, niet aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

Wanneer informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U ziet het up-to-date certificaat hier. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste entiteiten erkend die gecertificeerd zijn voor het privacyschild als entiteiten die zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect door de browserplug die beschikbaar is op deze pagina te downloaden en te installeren. Dit voorkomt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op <a href=javascript:gaOptout()>deze link</a>, klikken om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens op deze website in de toekomst registreert. In dit proces wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw apparaat voor eindgebruikers. Als u uw cookies verwijdert, wordt u gevraagd om uw toestemming opnieuw te geven.

Gebruik van Matomo voor web analyse
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, maakt deze website gebruik van de web analytics software van Matomo, een dienst van InnoCraft Ltd. Voor de toepassing van web analyse gegevens worden automatisch verzameld en opgeslagen van welke gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. We kunnen hiervoor cookies gebruiken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met de persoonsgegevens van de persoon achter het pseudoniem zonder afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming van die persoon. Nadat het gebruiksdoel is opgehouden te bestaan en het gebruik van Matomo van onze kant is beëindigd, zullen de in deze context verzamelde gegevens worden verwijderd. Alle gegevens die worden verwerkt in het kader van de bovengenoemde webanalysedoeleinden worden verwerkt op onze servers. U uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstige gevolgen door de onderstaande instructies op te volgen. Afmelden:

Na uw intrekking wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw apparaat voor eindgebruikers. Als u uw cookies verwijdert, wordt u gevraagd om uw toestemming opnieuw te geven. 

 

8. Online marketing

Google Ads remarketing
We gebruiken Google Ads om onze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR voor elk bezoek van de website wordt de zogenaamde remarketingcookie van Google ingesteld door Google, waarmee automatisch op interesses gebaseerde advertenties kunnen worden weergegeven met behulp van een pseudonieme cookie-ID en informatie over uw websitebezoeken. Nadat het gebruiksdoel is opgehouden te bestaan en het gebruik van Ads Remarketing van onze kant is beëindigd, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

Elke gegevensverwerking die verder gaat dan dat bereik, vindt alleen plaats als u Google hebt toegestaan om uw browsegeschiedenis van websites en apps te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. Als u in een dergelijk geval onze website bezoekt terwijl u bent aangemeld bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor remarketing van verschillende apparaten te maken en te definiëren. Google voegt hiervoor tijdelijk uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepen op te bouwen.

Google Ads is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en geëxploiteerd volgens de Ierse wetgeving met zijn statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk). Wanneer informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Hier ziet u het up-to-date certificaat. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste entiteiten erkend die gecertificeerd zijn voor het privacyschild als entiteiten die zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken met toekomstig effect door via deze link op de remarketingcookie te klikken. Daarnaast kunt u informatie over het instellen van cookies verkrijgen bij de Digital Advertising Alliance en de instellingen van uw browser aanpassen.

 

BingAds Remarketing
Via BingAds adverteren we deze website in de Bing, Yahoo en MSN zoekresultaten en op websites van derden. Voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven op grond van art. 6(1) 1 lit. a) GDPR, wordt automatisch een cookie ingesteld wanneer u onze website bezoekt, wat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Na het einde van het gebruik van BingAds Remarketing door ons worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.


BingAds is een aanbod van Microsoft Corporation. Microsoft Corporation heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hier worden bekeken. here Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn in het kader van het privacyschild.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken met ingang van de toekomst door de remarketingcookie via deze link te deactiveren. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om te weten te komen hoe u cookies kunt instellen en om de relevante instellingen te maken.


AdRoll Retargeting
We maken gebruik van de diensten van AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland om deze website te adverteren in zoekresultaten en op websites van derden. Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, wanneer u onze website bezoekt, wordt de cookie van deze dienstverleners of hun partners automatisch ingesteld op uw browser, waardoor op interesses gebaseerde advertenties kunnen worden weergegeven met behulp van de pseudonieme cookie-ID en informatie over uw websitebezoeken. Nadat het gebruiksdoel is opgehouden te bestaan en het gebruik van AdRoll Retargeting van onze kant is beëindigd, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect, door op deze link te klikken. U kunt ook cookies van derden uitschakelen, ga hiervoor naar de opt-out pagina van de Digital Advertising Alliance.


Affilinet Affiliate Program

Onze website neemt deel aan het Affilinet affiliate programma. Dit wordt aangeboden door AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Duitsland (hierna "affilinet" genoemd). Dit is een affiliate systeem waarbij personen geregistreerd bij affilinet (ook "uitgevers") adverteren de producten of diensten van de zogenaamde "adverteerders" op hun websites met behulp van reclamemateriaal. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij het optimaliseren en commercieel exploiteren van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6(1) 1 lit. f) GDPR die overheersend zijn in het proces van belangenafweging. Door middel van cookies kan affilinet de voortgang van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder begrijpen dat u op de betreffende link hebt geklikt en vervolgens het product hebt besteld via het affiliate partner programma. U op elk moment voorkomen dat cookies worden geplaatst door onze contractuele partners of onze website door middel van een overeenkomstige instelling in uw internetbrowser. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's. Meer informatie over de gegevensverwerking op affilinet vindt u hier.

Google reCAPTCHA
Om te beschermen tegen misbruik van onze webformulieren en spam, maken we gebruik van de Google reCAPTCHA-service. Google reCAPTCHA is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en geëxploiteerd volgens de Ierse wetgeving met haar statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk). Door een handmatige vermelding te controleren, voorkomt deze dienst dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruikactiviteiten op de website kan uitvoeren. In overeenstemming met art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR, dient dit om onze legitieme belangen te beschermen in de bescherming van onze website tegen misbruik en in een probleemloze presentatie van onze online aanwezigheid die het overheersen in het balanceren van belangen.

Google reCAPTCHA gebruikt een code geïntegreerd in de website, een zogenaamde JavaScript, als onderdeel van de verificatiemethoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt meestal naar een Server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd door Google reCAPTCHA. Er worden geen persoonlijke gegevens uitgelezen of opgeslagen uit de invoervelden van het betreffende formulier. Wanneer informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hier worden bekeken.

Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn in het kader van het privacyschild. U voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door het JavaScript of de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerken door de uitvoering van JavaScripten of het instellen van cookies in uw browserinstellingen te voorkomen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

 

9. Social Media

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Instagram, Pinterest, Xing, met behulp van de Shariff-oplossing.

Onze website maakt gebruik van social network buttons. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de optimale marketing van onze website volgens art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die overheersend zijn in het proces van belangenafweging. Om het niveau van bescherming van uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet geheel ingebed in de website als plug-ins, maar worden ze geïntegreerd op de website met behulp van HTML-links. Dit zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website belt, die dergelijke knoppen bevat, er nog geen link naar de servers van een aanbieder van sociale netwerken tot stand is gekomen.

Als u op een knop voor het sociale netwerk klikt, wordt er een nieuw venster geopend in uw browser dat de pagina van de desbetreffende serviceprovider aanroept waar u bijvoorbeeld de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen' gebruiken (indien van toepassing, na het invoeren van uw inloggegevens).

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen, verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de providers op hun websites, en om meer te weten te komen over de beschikbare contactopties en uw rechten in dit opzicht en hoe u uw browser aanpassen om uw privacy beter te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van de providers:

https://en-gb.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://privacy.xing.com/en


Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms bedient een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij informeren daar over onze producten en actuele aanbiedingen. Wanneer u onze website op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt op uw terminal. Het bezoekersgedrag en de belangen van de gebruikers worden opgeslagen in deze cookies. Dit dient in overeenstemming met art. 6(1) 1 lit. f) GDPR om ons gerechtvaardigd belang te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belanghebbenden die overheersen in het afwegen van belangen. Als u door de respectievelijke social media platform operators wordt gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de wettelijke basis van de gegevensverwerking art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR. Als de bovengenoemde sociale mediaplatforms zijn gevestigd in de VS, is het volgende van toepassing: De Europese Commissie heeft een besluit genomen over de geschiktheid voor de VS. Dit gaat terug naar het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier worden bekeken. here Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, met name opt-outopties, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsgegevens van de aanbieders die hieronder zijn gekoppeld. Als u nog hulp nodig heeft, u contact met ons opnemen. 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Possibility to object (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.co.uk/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht10. Het verzenden van beoordelingsherinneringen per e-mail

Waarderingsherinnering door Trusted Shops
Als u, wanneer of na het plaatsen van uw bestelling, ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven volgens art. 6(1) 1 lit. a) GDPR, zullen we uw e-mailadres openbaar maken aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (https://www.trustedshops.co.uk),zodat zij u een herinneringsbeoordeling kunnen e-mailen. U uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of rechtstreeks naar Vertrouwde winkels. 

 

11. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens:• art. 15 GDPR, het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die wij verwerken, binnen het daarin beschreven toepassingsgebied;•art. 16 GDPR, het recht om onmiddellijk rectificatie te eisen van onjuiste of voltooiing van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens;• art. 17 AVG, het recht om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te wissen , tenzij verdere verwerking vereist is- om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;- voor de naleving van een wettelijke verplichting;- om redenen van algemeen belang of- voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;• art. 18 GDPR, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;- de verwerking is onwettig , maar u weigert hun verwijdering;- we hebben de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze nodig om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of- u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 GDPR;• art. 20 GDPR, het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere controller aan te vragen;• art. , het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit .

In de regel u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gewone verblijfplaats of werkplek of op ons hoofdkantoor. Als u vragen heeft over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, uw gegevens wilt informeren, corrigeren, beperken of verwijderen, of toestemmingen wilt intrekken die u hebt gegeven, of u wilt afmelden voor een bepaald gegevensgebruik, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens die in onze sitemelding worden verstrekt. Recht op bezwaar Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen, die bij de belangenafweging overheersen, veilig te stellen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven.

Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt niet als de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor dit doel. 

 

12. Algemene kredietcheck
“Indien u kiest voor “betalingsmethode Klarna”, dan voert “betalingsaanbieder Klarna” uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalings-gegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.”

Laatst bekeken