Garantie informatie

Garantie informatie

De aangeboden producten zijn specifiek geselecteerd door Resimdo. Onze gekwalificeerde specialisten staan, door jarenlange ervaring met het materiaal en de montage ervan, achter de verkoop van deze producten. Naast evaluaties door middel van laboratoriumtesten op de eigenschappen en geschiktheid van de producten, testen we ook het oppervlak, de duurzaamheid, de belasting en de eigenschappen van elk product via onze eigen interne testprocedures (praktijkprocedures). Dit zorgt ervoor dat alleen bewezen producten beschikbaar zijn in de webshop. Voor gedetailleerde productkenmerken, eigenschappen en garanties, verwijzen wij u naar de productpagina’s in de webshop. Bij elk product staat gedetailleerde informatie.

Garantieprocedure

Als goederen defect zijn, ontvangt u onmiddellijk nieuwe goederen bij vertoon van de originele factuur. Als hetzelfde product niet langer beschikbaar is, kunnen wij u een vergelijkbaar vervangend product aanbieden. Als het vergelijkbare product niet overeenkomt met uw wensen, bieden wij u graag een bon aan ter waarde van de aankoopwaarde. Deze bon is inwisselbaar voor andere producten in onze webshop.

Garantieperiode

Het brede assortiment producten resulteert in specifieke eigenschappen voor elk product, deze worden gespecificeerd op de pagina van elk product in de webshop met behulp van info-buttons. Voor alle producten geldt een minimum duurzaamheid van 2 jaar tot 10 jaar. De garantieperiode wordt bepaald door de toepassingslocatie en verwerkingstechniek, bijvoorbeeld vervorming of spanning, het gebruikte gereedschap, etc.

Direct zonlicht, UV- en infraroodstraling beïnvloeden het oppervlak van elk product, zoals bij meubels in en om het huis. Kleurveranderingen, vervorming en andere zaken kunnen het gevolg zijn van onbeschermd en direct zonlicht en vallen niet onder de garantie. Daarom is het gebruik van een raamfolie over het algemeen aan te bevelen.

De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Onder gebrekkige goederen worden in het bijzonder afwijkingen van de normale toestand als gevolg van fabrieks- en/of materiaalfouten verstaan. Deze moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen en vóór de montage of het gebruik van het product worden gemeld en moeten worden bewezen met beeldmateriaal. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle garantiezaken, tenzij wettelijk anders bepaald. In geval van een garantieclaim zullen wij handelen in overeenstemming met de bovenstaande procedure.

Garantievoorwaarden

Met behulp van de instructievideo‘s ontvangt u professionele ondersteuning bij de installatie van de producten. Alle video's bevatten per onderwerp specifieke instructies over de eigenschappen, voorbereiding, verwerking en reiniging en nog veel meer. Een goede toepassing van de producten schept de voorwaarden voor een duurzame houdbaarheid. Houd ook rekening met de productspecifieke eigenschappen om de geschiktheid af te wegen tegen de betreffende eisen. Bewezen verwerkingsgereedschappen zoals messen, rakels en reinigingsmiddelen van ons bedrijf maken deel uit van de juiste verwerking en onderhoud van de producten.

De ideale omstandigheden voor de installatie van onze producten zijn een temperatuur van 18 tot 25 ° C en een luchtvochtigheid van 50 a 60%. Voordat u het magnetische vloersysteem legt, moet u deze minstens 48 - 72 uur bewaren onder de hierboven gespecificeerde omstandigheden. Handhaaf de bovenstaande omstandigheden na het leggen van de vloer voor de daaropvolgende 7 dagen. De zonwerende folie is enkel geschikt voor gebruik op de buitenzijde van het raam.

De ondergrond moet vlak, stevig, scheurvrij, schoon en droog zijn. Neem de relevante normen VOB deel C, DIN 18 365 in acht. Oneffenheden bij het leggen van vloerplaten mogen niet groter zijn dan +/- 2 mm (DIN 18 202). Folie producten moeten altijd op een glad oppervlak aangebracht worden zonder oneffenheden.

Onverwerkt foliemateriaal moet in een droge omgeving worden opgeslagen zonder direct zonlicht, bij een temperatuur van 15 tot 20 °C. en een luchtvochtigheid van maximaal 55 %. Opgerold (met een minimale diameter van 125 mm), met het folieoppervlak naar buiten gericht, kan de folie een jaar opgeslagen worden.

Het magneetvloersysteem kan worden opgeslagen in een droge omgeving zonder direct zonlicht, bij een temperatuur van 18 tot 25°C en een luchtvochtigheid van 50 a 60 % op de vloer gelegd. Overschrijd het maximale belastingsvermogen van 7 op elkaar liggende dozen niet. Langere opslag van het magneetvloersysteem is niet voorzien.

Uitsluitingen garantieplicht

Gebreken als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste verwerking van de folie zijn niet inbegrepen in de garantie. Vanwege de weersinvloeden en de lichtinval kan uiteindelijk een kleurverschil ontstaan.

Voor het type verwerking van onze producten, dat niet door ons wordt uitgevoerd als onderdeel van een montageservice, bieden wij geen garantie.

Vanwege weersinvloeden en lichtinval kan bij latere reparatie een kleurverschil waarneembaar zijn.

Na een montage in het interieur kan tijdelijk een lichte kleurafwijking optreden, vooral bij lichte kleuren. Een pigment in de folie reageert op de UV-straling in daglicht. Dit effect is mogelijk zelfs met heel weinig licht, maar dit effect neemt na verloop van tijd af, zodat de oorspronkelijke kleur wordt hersteld.

Direct zonlicht kan ertoe leiden dat de vloer en meubels van PVC-producten uitzetten en/of vervormen, dit moet voorafgaand aan de installatie worden overwogen. Speciale beschermingsmaatregelen tegen directe zonnestraling, bijvoorbeeld een raamfolie, moeten worden toegepast voordat de producten worden geïnstalleerd.

Afhankelijk van de verwerkingstechniek kan verwerking door middel van föhnen leiden tot latere terugtrekking van de folie bij de overbelaste gebieden. De reden is overmatig rekken (meer dan 20%), wat leidt tot overstrekking van de folie. Daarom raden we aan om met een overlapping of een snede in de hoeken te werken.

Houd er rekening mee dat glanzende oppervlakken en effen kleuren met een matte afwerking over het algemeen gevoeliger zijn voor krassen of schade dan decors met een structuur of nerf. Lichte krassen of drukpunten in de glanslaag veranderen de lichtreflectie, zodoende onderbreken ze het uniforme glanzende oppervlak.

Het magnetische vloersysteem is niet geschikt voor gebruik op tapijten vanwege de zachte ondergrond, deze situatie is uitgesloten van de garantie.

Producten die enkel geschikt zijn voor gebruik binnenshuis, zijn niet geschikt voor gebruik in campers/caravans vanwege temperatuurschommelingen en andere omstandigheden als gevolg van verplaatsingen.

Laatst bekeken