Herroepingsrecht

Je heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Resimdo NL, Laagveld 9d, 5431NX Cuijk, Nederland, info@resimdo.nl, telefoon: 0485 - 361 661) via een duidelijke verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping; Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. We betalen je terug met dezelfde betaalmethode zoals je hebt gebruikt voor de eerste transactie, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor jouw rekening.. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; - producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; - producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; - audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; - kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”


Voor diensten - Recht om te annuleren
Je hebt het recht om dit contract te annuleren binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden. De opzegtermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Resimdo NL, Laagveld 9d, 5431NX Cuijk, Nederland, info@resimdo.nl, telefoon: 0485 - 361 661) op de hoogte stellen van jouw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). Je kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, is het zo voldoende om jouw communicatie te verzenden betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht voordat de opzegtermijn is verstreken. Gevolgen van annulering. Als je dit contract annuleert, vergoeden wij alle betalingen die van jou zijn ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als je kiest voor een soort levering anders dan het goedkoopste type standaardlevering aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we zijn geïnformeerd over jouw beslissing je terugtrekken uit dit contract. We betalen je terug met dezelfde betaalmethode zoals je hebt gebruikt voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; in ieder geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht als resultaat van een dergelijke terugbetaling. Als je hebt gevraagd om te beginnen met de uitvoering van diensten tijdens de opzegtermijn, dan betaal je ons een evenredig bedrag van wat is uitgevoerd tot het moment dat je ons op de hoogste hebt gesteld van de annulering, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.


Voor digitale inhoud - Recht om te annuleren
Je hebt het recht om dit contract te annuleren binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden. De opzegtermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Resimdo NL, Laagveld 9d, 5431NX Cuijk, Nederland, info@resimdo.nl, telefoon: 0485 - 361 661) op de hoogte stellen van jouw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).Je kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, is het zo voldoende om jouw communicatie te verzenden betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht voordat de opzegtermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering
Als je dit contract annuleert, vergoeden wij alle betalingen die van jou zijn ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als je kiest voor een soort levering anders dan het goedkoopste type standaardlevering aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we zijn geïnformeerd over jouw beslissing het contract te willen annuleren. We betalen je terug met dezelfde betaalmethode zoals je hebt gebruikt voor de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u geen kosten in rekening worden gebracht als resultaat van een dergelijke terugbetaling.  


Modelformulier voor herroeping
(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het op naar ons.)


Aan
Resimdo NL
Laagveld 9d
5431NX Cuijk
Nederland

info@resimdo.nl
telefoon: 0485-361 661


Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende

Goederen (*) / het leveren van de volgende dienst (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument (en)

Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)


Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Laatst bekeken